’CESARKA’ … I CO DALEJ

Dzieci urodzone przez cesarskie cięcie oraz wcześniaki nie posiadają wszystkich prawidłowych odruchów  pierwotnych, które stanowią fundament dla dalszego rozwoju. Każde dziecko po ”cesarce” powinno być pod opieką fizjoterapeuty.

TERAPA INTEGRACJI ODRUCHÓW + TERAPA TAKTYLNA

Specjalistyczna terapia dla dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie oraz wcześniaków.

Terapia Integracji Odruchów ma na celu zintegrowanie przetrwałych odruchów niemowlęcych. Polega ona na wykonywaniu przez dziecko we współpracy z terapeutą odpowiednich ćwiczeń ruchowych, uruchamiających określone partie mięśni, ćwiczeniach izometrycznych oraz masażu. Istotą terapii jest stymulacja odpowiednich partii mózgu
poprzez masaż i pracę mięśni, dla uruchomienia mechanizmów integracji.

Korzyści z terapii integracji odruchów:
usprawnienie zaburzonych schematów odruchów przeszkadzających rozwojowi motoryki kontrolowanej dziecka

Terapia taktylna
Dzieci urodzone tzw. siłami natury w czasie porodu ulęgają „odwrażliwieniu”, taki poród to pierwszy i skuteczny masaż, zwłaszcza okolic twarzy, szyi, obręczy barkowej. Dzieci urodzone poprzez „cesarskie cięcie”, częstokroć długo wykazują się nadwrażliwością taktylną ( dotykową) tych okolic.
Stymulacja systemu taktylnego – głównym zadaniem tej terapii jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności dotykowych i proprioceptywnych w taki sposób, by dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integracje tych bodźców.

Pamiętajcie , że większość odruchów powinno dojrzeć w pierwszych miesiącach życia dziecka!!!.

Spotkania terapeutyczne odbywają się przynajmniej raz w tygodniu- około 45- 60 minut. W pozostałe dni rodzice ćwiczą z dzieckiem w domu.

Celem programu jest uruchomienie naturalnych, genetycznych programów, w które wyposażyła nas natura, mechanizmów samoregulacji oraz wsparcie rozwoju różnych umiejętności poznawczych i uczenia się.

Tutaj wypisane są jeszcze szczegółowiej konsekwencje:

 • nie potrafi się skoncentrować
 • jest podatne na bodźce rozpraszające
 • ma problem z nauką czytania, pisania
 • wolno przepisuje z tablicy, gubiąc przy tym linijki tekstu
 • pismo dziecka jest nieczytelne, nieprawidłowo trzyma długopis
 • ma nieprawidłową pozycję siedzącą, często podpiera głowę przy biurku
 • ma problem z równowagą i koordynacją
 • ma chorobę lokomocyjną
 • ma trudności z łapaniem piłki
 • nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji
 • ma obniżoną sprawność fizyczną
 • ma problem z odczytywaniem godzin z zegara
 • ma opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji