Terapia manualna

Terapia Manualna w Modelu Holistycznym

Terapia Manualna w Modelu Holistycznym to terapia, która zajmuje się człowiekiem jako całością, leczy ból i znajduje jego przyczynę. To sposób na zrozumienie mechanizmów, jakie prowadzą do bólu i nauka radzenia sobie z nim. To szansa na życie w harmonii i równowadze z samym sobą. To sposób na życie bez bólu.
Jeśli:

 • cierpisz z powodu bólu lub innych dolegliwości,
 • dotychczasowe leczenie jest nieskuteczne,
 • nie można znaleźć przyczyny dolegliwości,
 • dolegliwości nawracają,
 • środki przeciwbólowe są źle tolerowane lub nie działają,
 • nie możesz spać i pracować,
 • chcesz uniknąć operacji,
 • po operacji wróciły dolegliwości,
 • jesteś zmęczony, zestresowany, zniechęcony i nie masz nadziei na poprawę.

TERAPIA MANUALNA – INFORMACJE OGÓLNE

Terapia manualna jako praktyczna część medycyny zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu, a w szczególności kręgosłupa. Przed przystąpieniem do terapii przeprowadza się z pacjentem szczegółowy wywiad lekarski, terapeuta przegląda ewentualne zdjęcia RTG i wyniki badań. Następnie przechodzimy do badania palpacyjnego i funkcjonalne narządu ruchu.

Sam zabieg terapii manualnej jest całkowicie bezpieczny, a dzięki odpowiednim pozycjom ułożeniowym pacjenta i technice osiąga się zamierzony efekt leczniczy. W zabiegach stosuje się bezbolesne i niezwykle skuteczne techniki ręczne (dawniej nazywane „nastawianiem” kręgosłupa) oraz odruchowe. Polegają one na mobilizacjach, manipulacjach na stawach kręgosłupa i kończyn a także na oddziaływaniu na tkanki miękkie (mięśnie, powięzi, więzadła, ścięgna), za ich pośrednictwem na układ nerwowy – część terapii na tkankach miękkich jest jednak odrobinę bolesna.

Równolegle prowadzi się edukację w zakresie roli stresu oraz diety i wody. Tę część nazwano terapią edukacyjną. Stosowana łącznie i indywidualnie z technikami manualnymi daje doskonałe efekty terapeutyczne.

Leczymy chorego człowieka, CAŁEGO CZŁOWIEKA, a nie bolący fragment ciała. Bóle ustępują po jednym lub kilku zabiegach manualnych. Zabiegi przyczyniają się do skrócenia czasu leczenia, z jednoczesnym zwiększeniem sprawności ruchowej i zdolności do podjęcia pracy zawodowej, przy równoczesnym ograniczeniu leczenia farmakologicznego. Pacjent otrzymuje szereg informacji dotyczących czynności życia codziennego np. sposób spania, siedzenia, podnoszenia ciężkich przedmiotów itp. Oraz zestawy ćwiczeń do wykonywania w domu (tzw. autoterapia, która jest bardzo istotnym elementem powrotu do zdrowia).

Wyznaczona jest wizyta kontrolna dla sprawdzenia skuteczności leczenia i skorygowania toku leczenia domowego.
Trochę teorii dla wnikliwych…

Terapia Manualna w Modelu Holistycznym (całościowe podejście do problemu pacjenta) jest systemem zajmującym się leczeniem dysfunkcji narządu ruchu, w następstwie których pojawiają się różne dolegliwości, najczęściej w postaci bólu. Objawy te spowodowane są stresem oraz przeciążającym sposobem życia codziennego – cywilizacją. Celem terapii jest leczenie skutków dysfunkcji oraz nauka radzenia sobie ze stresem w życiu codziennym.

Koncepcja TMMH

Zaburzenia czynności narządu ruchu to nie tylko problem bólów kręgosłupa, głowy, kończyn itd. To także problem dysfunkcji narządów wewnętrznych wywołujących objawy przypominające choroby tych narządów. Charakterystyczne jest, iż w obiektywnych badaniach lekarskich nie znajduje się cech organicznych chorób, mimo utrzymywania się dolegliwości. Z tego powodu można je nazwać: pseudoorganicznymi. Przyczyny zaburzeń czynności noszą charakter cywilizacyjny. Jest ich wiele: tryb życia, niedobór ruchu, zawód, przebyte urazy i choroby, nabyte zmiany strukturalne, rodzaj aktywności (lub jej brak) pozazawodowej itp. Najczęściej jednak źródłem dysfunkcji jest stres. Dlatego, jak wynika z badań:

„60% – 90% wizyt u lekarza wiąże się z dolegliwościami wywołanymi stresem”
A. B. Underwood, Newsweek 42/2004

Medycyna jest doskonała w leczeniu chorób organicznych, strukturalnych oraz ratowaniu życia. Nie zajmuje się jednak rutynowo leczeniem zaburzeń czynności, czyli ok. 80% przypadków. Często się słyszy: „na to się nie umiera”. – Tak, nie umiera się ale też nie da się żyć! Choroby, u których źródeł leżą dysfunkcje, przede wszystkim dysfunkcje narządu ruchu, leczy się objawowo lub ich pochodzenie uznaje za nieznane. Właśnie z tego powodu poznanie dróg łączących stany psychiczne ze zdrowiem i umiejętność świadomego panowania nad tymi zjawiskami to ogromne wyzwanie i cel współczesnej medycyny.
I tu właśnie muszę zacytować wspaniałego terapeutę i nauczycielu, Andrzeja Rakowskiego, którego koncepcja opiera się na stwierdzeniu, że narząd ruchu jako pierwszy odbiera negatywne skutki przeciążeń statycznych, w tym stresu.

Najpierw sam ulega zaburzeniom czynności a następnie, w łuku odruchowym lub innymi drogami, przekazuje te zaburzenia na narządy wewnętrzne. Leczenie farmakologiczne, czy nawet operacyjne nie przynosi zadowalających rezultatów. Narasta ilość absencji w pracy, rent chorobowych i innych kosztów.

Rozwiązaniem tego problemu jest specyficzne leczenie dysfunkcji narządu ruchu z jednoczesnym neutralizowaniem skutków stresu. Dla osiągnięcia tego celu, w oparciu o trzydziestoletnie doświadczenie, Rakowski opracował procedury badawcze, diagnostyczne i zabiegowe w systemie, który nazwał: Terapią Manualną w Modelu Holistycznym – TMMH

FUNKCONALNA OSTEOPATIA I INTEGRACJA – FOI

Metoda ta stanowi niezależną koncepcję terapeutyczną w zakresie osteopatii i terapii manualnej. Jej rozwój dokonał się w oparciu o doświadczenie empiryczne i naukowe, zdobyte w ramach działań terapeutycznych u ponad 120.000 pacjentów.
Nowatorstwo i sposób myślenia cechujący tą terapie pozwalają wysnuć wniosek, iż jest to jeden z najszybszych sposobów pomocy pacjentowi z funkcjonalnymi zaburzeniami w narządzie ruchu.

Pośród pozostałych, powszechnie stosowanych metod terapii, FOI® wyróżniają następujące aspekty:

1. Koncepcja holistyczna

FOI® jest terapią całego ciała. Zakłada ona, że na problem, który powstał w aparacie ruchu, organizm człowieka reaguje jako całość. Ludzkie ciało zmuszone zostaje skompensować w jakiś sposób powstałe zaburzenie. Praktyka pokazuje, iż mechanizmy kompensacyjne są rozproszone po całym ciele, do tego zawsze według ustalonego wzorca. Tym samym dają się w łatwy sposób rozpoznać. Doświadczenie dowodzi ponadto, że szybkie i trwałe uporanie się z problemami oraz bólami, wymaga poświęcenia w ramach terapii najwyższej uwagi właśnie systematyce mechanizmów kompensacyjnych. W terapii integracji funkcjonalnej nie stosuje się zatem zabiegów miejscowych, ograniczających się wyłącznie do obszaru bólowego. Badanie i terapia obejmują zawsze powiązania przyczynowo-skutkowe.

2. Terapia funkcji i statyki

Koncepcję osteopatii i integracji funkcjonalnej wyróżnia spośród innych, powszechnie stosowanych metod manualnych, nie tylko holistyczny sposób myślenia. Dochodzą do tego jeszcze inne aspekty. To nie staw międzykręgowy oraz jego ruchomość, lecz statyka (ustawienie w przestrzeni) poszczególnych kręgów stanowi punkt wyjścia do sporządzenia diagnozy i podjęcia terapii.

Zmiany statyki kręgów oraz miednicy tworzą prawdziwą przyczynę blokad oraz zaburzeń funkcjonalnych. W koncepcji FOI® kręgosłup zajmuje centralne miejsce. Każdy problem dotyczący stawów obwodowych, znajduje swoją przyczynę w kręgosłupie. Jednocześnie każde zaburzenie w obrębie kręgosłupa, ma wpływ na stawy obwodowe. Dlatego niezbędne jest prowadzenie równoległej terapii zmian funkcjonalnych w obrębie stawów obwodowych, na przykład w przypadku występowania bólów kręgosłupa.

3. Łatwa systematyka

Systematyka, w myśl której organizm tworzy łańcuchy blokad oraz systemy kompensacyjne, jest zaskakująco mało skomplikowana. Każdy człowiek reaguje na zaistniały problem w ten sam sposób. Dlatego koncepcja FOI® posiada tak wiele zalet w porównaniu do innych stosowanych metod.

Zalety FOI®
 • szybka i efektywna diagnoza
 • łatwe w rozpoznaniu i leczeniu związki przyczynowo-skutkowe
 • szybkie efekty i wysoka skuteczność stosowanych technik
 • delikatny i bezpieczny sposób przeprowadzania zabiegów
 • brak przeciwwskazań dla tego typu terapii!!!
 • łatwość w określaniu rokowań co do przebiegu terapii
 • duża skuteczność metody w pracy z pacjentem
 • techniki alternatywne dla manipulacji