LOGOPEDIA / EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback jest metodą opartą na bioregulacyjnych możliwościach mózgu z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego. Służy do optymalizacji czynności bioelektrycznej mózgu celem osiągnięcia usprawnienia działania przy równoczesnej relaksacji.

EEG Biofeedback daje najlepsze efekty w następujących zaburzeniach:

 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD i ADD);
 • wspomaganie rehabilitacji ruchowej dzieci;
 • opóźnienia rozwoju oraz upośledzenia lekkiego i średniego stopnia (zwiększanie ilorazu inteligencji);
 • bóle głowy o podłożu emocjonalnym i naczynioruchowym;
 • zaburzenia snu (bezsenność);
 • zaburzenia emocjonalne (lęki, depresja, agresja czy labilność emocjonalna);
 • wspomaganie leczenia padaczki, zwłaszcza zaburzenia zachowania i problemy szkolne występujące w trakcie leczenia p-drgawkowego;
 • zaburzenia psychosomatyczne o podłożu stresogennym.
Aparatura do EEG Biofeedback składa się z 2 systemów EEG, 2 monitorów dla terapeuty i dla pacjenta oraz głowicy EEG z elektrodami. Terapeuta zakłada wg potrzeb dwie lub więcej elektrod trenowanemu na głowę, symetrycznie nad obu półkulami mózgu oraz dwie elektrody uszne. Pasma są prezentowane liczbowo i graficznie na monitorze terapeuty, zaś pacjent obserwuje na swoim monitorze przetworzony przez odpowiednie oprogramowanie efekt: zapis graficzny wideogry.

Trenujący widzi czynność bioelektryczną swojego mózgu pod postacią samochodu, czy rzeki w ruchu i uczestniczy w grze wyłącznie przez własne myśli bez klawiatury czy manipulatora – kieruje samochodem, rzeką siła woli. Polecenia, które w innych sytuacjach łączą się z ruchem rąk, są odbierane bezpośrednio na poziomie decyzji mózgu. W tym czasie dzięki sprzężeniu zwrotnemu (drogą wzrokową, słuchową czy dotykiem) trenujący otrzymuje ciągłą informację o swoim aktualnym stanie i wynikach. Terapeuta przy pomocy operatywnego warunkowania stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych zależnie od klinicznych objawów i wzorców EEG, ocenionego przed i w czasie treningu.

Pacjent stara się zapamiętać i nauczyć takich stanów aktywności bioelektrycznej mózgu, które są wzmacniane pozytywnym dla niego bodźcem wzrokowym i słuchowym.

W zależności od problemów klinicznych trenuje się różne zakresy częstotliwości fal mózgowych. Wiadomo, że z możliwości naszego mózgu wykorzystujemy zaledwie 10%. Trening może zwiększyć i polepszyć funkcje poznawcze takich jak koncentracja, uwaga, wola, zdolność planowania, zakończenia czynności, przewidywania swoich reakcji, czy ogólna zdolność samokontroli danej osoby z jednej strony, zaś z drugiej zrelaksować, wyciszyć lęk i agresję, polepszyć sen oraz zdolność do współpracy z innymi ludźmi.

EEG Biofeedback jest adresowany szczególnie do:

 • osób (dzieci i młodzieży) z obniżoną zdolnością do zaprezentowania swoich osiągnięć i umiejętności, tremą, lękami;
 • z agresywnością, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami snu;
 • z zaburzeniami procesu uczenia (dysleksja,dysgrafia), zaburzeniami uwagi, jej utrzymania i planowania swoich poczynań;
 • dorosłych żyjących w ciągłym stresie i pośpiechu.
Liczba treningów dla każdego pacjenta jest indywidualna. Treningi EEG Biofeedback powinny być wykonywane minimum 1 x w tygodniu (zalecane 2x).

Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu